Okres zwrotu inwestycji
Całkowity zysk po 25 latach
Wstecz
Okres zwrotu inwestycji
Całkowity zysk po 25 latach
Pobierz
Koszty budowy instalacji

WYNIKI SZCZEGÓŁOWE

Okres zwrotu

lata

Koszty miesięczne

Obecne koszty zużycia energii bez mikroinstalacji
koszty energii elektrycznej z dystrybucją (zł/m-c)